..:: Promyki Dobra ::..


63/11 - 2018


 

Drodzy parafianie ! 

W listopadzie udajemy się na cmentarze, aby odwiedzać groby bliskich zmarłych. Składamy na nich wiązanki kwiatów i zapalamy znicze. Niestety, coraz więcej osób zapomina o tym, co najważniejsze, czyli o modlitwie. Dlatego podobnie jak w poprzednich latach, w listopadzie będziemy szczególnie modlić się w intencji zmarłych z naszych rodzin. Serdecznie zapraszam rodziny zmarłych oraz sąsiadów w sobotę 3 listopada br. na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00. Zostanie ona odprawiona w intencji zmarłych parafian od 1.11.2017 do 31.10.2018 roku. Bogu pełnemu miłosierdzia będziemy polecać w naszej modlitwie świętej pamięci:

  1. Marka Jędrzejczaka, lat 59, z ul. B. Prusa,
  2. Stanisława Rucińskiego, lat 74, z ul. J. Słowackiego,
  3. Edwarda Nadolnego, lat 78, z ul. Poznańskiej,
  4. Kazimierza Przybyła, lat 78, z ul. J. Kochanowskiego,
  5. Dorotę Berlińską, lat 54, z ul. Krętej,
  6. Mieczysława Grzelczyka, lat 60, z ul. Pionierskiej,
  7. Piotra Przybylaka, lat 43, z ul. Podleśnej,
      (pogrzeb odbył się na Święte Górze),
  8. Marię Łukowiak, lat 82, z ul. 27 Stycznia,
  9. Cecylię Kwiatkowską, lat 82, z ul. J. Słowackiego,
10. Teresę Sikorską, lat 86, z ul. Pionierskiej,
11. Bronisława Polaszka, lat 73, z ul. Poznańskiej,
12. Wiesława Dobczyńskiego, lat 71, z ul. J. Słowackiego,
      (pogrzeb odbył się w Krobi),
13. Irenę Janicką, lat 86, z ul. Pionierskiej,
14. Bronisława Karolczaka, lat 81, z ul. 27 Stycznia,
15. Jana Ignaszewskiego, lat 74, z ul. Poznańskiej,
16. Zofię Berger, lat 80, z ul. Granicznej,
17. Andrzeja Dajewskiego, lat 72, z ul. E. Orzeszkowej,
18. Janusza Szczepaniaka, lat 69, z ul. J. Słowackiego,
19. Edwarda Furmaniaka, lat 82, z ul. Pionierskiej,
20. Henryka Chudego, lat 60, z ul. Pionierskiej,
21. Jana Tomaszewskiego, lat 79, z ul. Podleśnej,
22. Teresę Olejniczak, lat 88, z ul. H. Niestrawskiego,
23. Zofię Lenarczyk, lat 84, z ul. Pionierskiej,
24. Gabrielę Ratajczak, lat 77, z ul. Poznańskiej,
25. Annę Maćkowiak, lat 66, z ul. D. Chłapowskiego,
26. Józefa Ciesielskiego, lat 86, z ul. Krętej,
27. Juliana Lisieckiego, lat 85, z ul. J. Kochanowskiego,
      (pogrzeb odbył się w Farze),
28. Helenę Hałupkę, lat 82, z ul. M. Konopnickiej,
29. Bronisława Hoffmanna, lat 77, z ul. Podleśnej,
30. Tadeusza Wielebinskiego, lat 71, z ul. Granicznej,
31. Stefana Porzucka, lat 92, z ul. Pionierskiej,
32. Łucję Woźniak, lat 82, z ul. Podleśnej,
33. Kazimierza Kostrzewskigo, lat 75, z ul. M. Hejnowicza,
34. Franciszka Jędraszyka, lat 78, z ul. Poznańskiej.

Pamiętajmy, że w dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza
i modlitwę za zmarłych oraz po wypełnieniu zwykłych warunków (spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego), można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy
w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. W Dzień Zaduszny po wypełnieniu podanych wyżej zwykłych warunków, zamiast nawiedzenia cmentarza wystarczy nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Różaniec w intencji zmarłych z wymienianek jednorazowych w listopadzie będziemy odmawiać w dni powszednie o godz. 17.30. Wszystkich do wspólnej modlitwy bardzo serdecznie zapraszam.

                                                           

Ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz

"Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną.
Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj.
Powiedzeniem: "Zrobię to później" wybrukowany jest przedsionek piekła...
a zresztą, któż może nas zapewnić, że jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc
głosu naszego sumienia - królewskiego proroka: Gdy usłyszycie głos Pana,
nie zatwardzajcie serc waszych. Weźmy się zatem do pracy i zacznijmy gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilę, a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić".                           

                                                                           św. ojciec Pio


1. Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych, w czwartek 1 listopada
    o godz. 7.30, 9.00 i 11.00, a na cmentarzu po procesji o godz. 14.00.
    Tego dnia w naszym kościele nie będzie Mszy św. po południu
    o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św.

2. Msze św. w Dzień Zaduszny, w piątek 2 listopada o godz. 7.30, 17.00
    i 18.00.

3. Organizujemy pielgrzymkę parafialną do Włoch i na Korsykę
    w terminie od 27 maja do 6 czerwca 2019 roku. Zapisy w środę 21
    listopada po Mszy św. o godz. 18.00. Program wyjazdu można otrzymać
    w biurze parafialnym.

4. Wyjazd na Roztocze (Sandomierz, Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec...)
    od 13 do 15 maja 2019. Zapisy w biurze parafialnym.

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię
bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie
do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.