..:: Promyki Dobra ::..


109/09 - 2022


PROMYKI DOBRA – wrzesień 2022 (109)

Drodzy parafianie!

Dokładnie 41 lat temu, 24 czerwca 1981 roku Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom w prowadzonej przez franciszkanów parafii św. Jakuba w miejscu zwanym Podbrdo, leżącym u podnóża wzniesienia Crnica w małej wiosce Medjugorie w Hercegowinie. Objawienia, jak twierdzili, miały się wielokrotnie powtarzać. Pierwszego dnia Maryję widziało troje miejscowych dzieci, nazajutrz – troje następnych. Obecnie spośród widzących Vicka, Ivan i Marija mają objawienia codziennie. Pozostała trójka: Jakov, Ivanka i Mirjana mają objawienia raz do roku. O wydarzeniach zrobiło się od razu głośno, komunistyczne władze Jugosławii zaczęły prześladować widzących, a Kościół przyjął postawę bardzo sceptyczną... Wieść o przesłaniu Maryi z Medjugorie, która przedstawiła się widzącym jako Królowa Pokoju, powoli jednak ogarniała cały świat. Na miejsce zdarzenia zaczęli przybywać pielgrzymi. Wielu z nich twierdzi, że Medjugorie zmieniło ich życie.
Z objawieniami związane są orędzia, czyli krótkie wezwania Matki Bożej do przyjęcia zbawienia danego w Chrystusie, pogłębienia wiary w Boga i do pełniejszego zjednoczenia z Jezusem. Maryja w orędziach podkreśla to, co jest istotne dla katolicyzmu i jego duchowości: modlitwa, post, Msza święta, różaniec, Pismo Święte, nawrócenie i przebaczenie, spowiedź, kapłaństwo i sakramenty, obecność Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Dziś Watykan stoi na stanowisku, że choć na ostateczne stanowisko w sprawie objawień jeszcze za wcześnie, to Medjugorie jest pełnoprawnym miejscem kultu. W 2017 roku abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka
w Medjugorie. Jego zadaniem było rozeznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej. Po zakończeniu misji abp Hoser został w 2018 roku wizytatorem apostolskim parafii w Medjugorie. Powierzono mu wdrożenie rozwiązań duszpasterskich służących temu, by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów z całego świata. „Historia Medjugorie przez ostatnie 40 lat przechodziła przez trzy okresy. Pierwszym był okres komunistycznej Jugosławii, kiedy opresja służb specjalnych, ówczesnego UB, była bardzo silna, bardziej niż byśmy sobie wyobrażali. W związku z tym „objawienia” spotkały się z bardzo silną reakcją władz, które uciekały się do przemocy, żeby ten fenomen wygasić. Później nastąpił okres rozpadu Jugosławii
i bratobójczej wojny na początku lat dziewięćdziesiątych, która ominęła Medjugorie. Cierpiało ono jednak z powodu ogólnej sytuacji odizolowania.
I wreszcie trzeci okres, obecny, kiedy powstało nowe państwo Bośnia i Hercegowina, złożone z trzech wspólnot religijnych: katolickiej na południu, prawosławnej na północnym wschodzie, a w Bośni – muzułmańskiej, której rola jest coraz większa. W tym kontekście przesłanie z Medjugorie, tak jak jest nam komunikowane przez „widzących”, pozostaje ciągle takie samo. Jest nim wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do wiary, do powrotu do praktyk religijnych
i zaufania Bogu, który jest Panem historii w trudnych sytuacjach społecznych, rodzinnych czy indywidualnych. Jest w nim również nawoływanie do modlitwy
o pokój. Według „widzących” Matka Boża przedstawiła się jako Królowa Pokoju, którego na Bałkanach ciągle brakuje” - powiedział abp Hoser. Pytany, czym tłumaczyłby rozkwit tej duchowości, skoro same objawienia nie są jeszcze uznane przez Kościół, odparł: „Tym, że jest to wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do wiary, która zanikła, do modlitwy, która przestała być praktykowana indywidualnie
i rodzinnie. Powrót do tych wartości, które nas wiążą bezpośrednio z Bogiem, jest typowym zjawiskiem w duchowości Medjugorie. Nazywam to wymiarem wertykalnym proponowanym w epoce skrajnego horyzontalizmu, w której żyjemy. Powrót do form, które zostały zagubione jako mniej ważne, jako mało prospołeczne, jest w tej chwili nowością dla katolików w wielu krajach. Modlitwa, nawrócenie, kult Matki Bożej i Jezusa Chrystusa w formach klasycznych, post – te elementy są spójne. One razem w Medjugorie współistnieją i są tam proponowane. Widzimy rozwój tej duchowości na świecie, a przede wszystkim fenomen wielokrotnego przyjazdu tych samych pielgrzymów, którzy raz przyjechawszy, odczuwają potrzebę powrotu”. Bardzo się cieszę, że wraz z grupą naszych parafian mogłem uczestniczyć w sierpniu br. w pielgrzymce do Medjugorje. Mieliśmy okazję przekonać się jak wielu ludzi przybywa do tego miejsca niemal
z całego świata. Wszyscy pielgrzymi jednoczą się tam we wspólnej modlitwie różańcowej, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. Wielu korzysta też
z sakramentu pokuty. Podczas pielgrzymki wiele razy modliliśmy się w intencji parafian i wszystkich, którzy nas o tę modlitwę prosili. Dziękuję uczestnikom pielgrzymki za wspaniałą atmosferę, ogromną życzliwość i podjęcie trudu pielgrzymowania. Zdjęcia z pielgrzymki zostały zamieszczone w galerii na stronie parafialnej w Internecie.

 

 

 

ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.