..:: Promyki Dobra ::..


108/08 - 2022


PROMYKI DOBRA – sierpień 2022 (108)

 

Pragnę przedstawić parafianom syntezę spotkań synodalnych, które odbywały się w naszej parafii od marca do maja br. W sumie zostało  przeprowadzonych sześć spotkań z trzynastoosobową grupą przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

 

ks. kanonik Przemysław Maciejewski

proboszcz

 

Nazwa parafii lub innego środowiska lub wspólnoty, którą koordynator reprezentuje:

Parafia pw. bł. E. Bojanowskiego w Gostyniu

 

 

W każdej przestrzeni wpisujemy głos większości – ustalony poprzez konsensus, bez głosowania
oraz dodajemy raport mniejszości (czasem może to być wyraźnie odmienny głos nawet jednej osoby).

 

Część I

Kościół marzeń

Kościół marzeń, w naszej opinii powinien opierać się na wzmożonej katechizacji rodziców i powrocie młodzieży do wspólnoty kościoła. Powinien składać się z zaangażowanych parafian, aktywne przeżywających liturgię niedzielną i świąteczną. Parafianie byliby współodpowiedzialni za wszystkie dzieła podejmowane przez parafię. Kościół marzeń powinien składać się z ludzi otwartych na wysłuchanie drugiego człowieka i pozbyć się egocentryzmu. Potrzeba odwagi w dawaniu świadectwa wiary wśród innych.

 

Część II

 

1.    Idąc razem

Główną grupą będącą na „marginesie” naszej wspólnoty lokalnej jest młodzież. Problemem jest wypisywanie się z religii, wygodnictwo, upadek autorytetu, traktowanie kościoła jako instytucji usługowej. Podstawowym warunkiem pomocy w powróceniu młodych do kościoła jest Ewangelizacja ich rodziców, kształtowanie ich pobożności Eucharystycznej i spotkania z nimi. Zachęcanie młodzieży do duszpasterstwa młodzieży w parafii

„Płomyk nadziei”.

2.    Słuchanie

Dzisiejszy świat skupia się na samym sobie, nie słuchamy się wzajemnie. Społeczeństwo jest kompletnie egoistyczne. Ludziom wmówiono, że liczy się tylko ich wolność, zatem liczą się tylko ich potrzeby. Nie chcą słuchać innych, tylko siebie. Często trudno stwierdzić, czy ludzie czują się wysłuchani przez kościół, bo oni nastawieni są na odbiór, nie chcą słuchać. Ludzie oczekują, że otrzymają od kościoła to co sami chcą usłyszeć, a nie to co jest sprzeczne z ich przekonaniami.

3.    Zabieranie głosu

Wspólnota lokalna czuje się wysłuchana i czuje wolna w zabieraniu głosu i wypowiadaniu swoich poglądów. Często ludzie są odważniejsi, gdy zabierają głos anonimowo np. w internecie, gdy nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedziane słowa.

4.    Celebrowanie

Dużym problemem w celebracji jest brak świadomości tego co dzieje się na Liturgii, wierni traktują ołtarz jak scenę w teatrze. Młodzież często podchodzi z przeświadczeniem „byle do bierzmowania i mieć święty spokój”, a nie wgłębia się istotę Eucharystii. Nie ma celebracji bez wiary w sercu. By poczuć bliskość Boga potrzeba udziału w Liturgii, aby a w pełni w niej uczestniczyć, trzeba ją rozumieć, a nie traktować jej jak przedstawienie teatralne.

Ważnym elementem celebracji są Msze dedykowane dla grup, rozważanie słowa, kazania w dni powszednie, czytanie Słowa Bożego.

5.    Współodpowiedzialni w misji kościoła

Misją Kościoła jest Zbawienie. Członkowie wspólnoty włączają się wypełnianie misji, na tyle na ile mogą. Wszystko zależy od rodziców i klimatu modlitwy w domu. Potrzeba autentyczności ze strony rodziców, jeśli tego nie ma, młodzi nie będą wiązać przyszłości z kościołem („byle do bierzmowania”)

6.    Dialog

Ludzie są nastawieni antyklerykalnie, są uprzedzeni i nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie chcą słuchać innych. Potrzeba nie tylko modlitwy, ale także świadectwa w domach, w miejscach pracy. Do tego potrzebna jest odwaga, a z drugiej strony zakotwiczenie w Bogu (adoracja, budowanie relacji z Bogiem). Natomiast dialog wewnętrzny, we wspólnotach jest bardzo pozytywny. Nie ma w naszej parafii żadnej współpracy z domami zakonnymi itp.

7.    Ekumenizm

Brak kontaktu z innymi wyznaniami.

8.    Władza i uczestnictwo

W opinii wspólnoty, to Proboszcz jest osobą decyzyjną, ale wspiera go wspólnota parafialna, np. przy okazji wytyczania tras Procesji Bożego Ciała, przeżywania innych uroczystości, organizacji festynów, i inwestycji parafialnych. W ramach ogłoszeń parafialnych i sprawozdań po kolędowych, parafianie otrzymują informacje na temat rozwoju życia parafialnego, podejmowanych decyzji oraz różnych przedsięwzięć.

9.    Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

Wierni mają trudność z rozeznawaniem i podejmowaniem decyzji, ponieważ jest różne nastawienie parafian. Modlitwa w czasie nabożeństw pomaga nam rozeznać i podejmować decyzje, a także zdobyć przychylność dobroczyńców.

10. Formowanie się w synodalności

Zapraszanie parafian do włączania się w życie wspólnot, udział w codziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu, głoszenie Słowa Bożego w niedzielę i w dni powszednie, przeżywanie rekolekcji i misji parafialnych.

 

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.