..:: Promyki Dobra ::..


60/08 - 2018


 

Drodzy parafianie ! 

 

26 grudnia 2004 roku fala tsunami uderzyła w południowe wybrzeże Azji, niosąc śmierć ponad 300 tysiącom zaskoczonych ludzi. Na wybrzeżu indyjskim na trasie żywiołu znajdował się kościół w Vailankanni. Miejsce to słynęło z cudownej figury Matki Bożej Dobrego Zdrowia. Z nie wyjaśnionych przyczyn woda musnęła jedynie drzwi świątyni i popędziła dalej w głąb lądu na odległość pół kilometra, niszcząc wszystko na swej drodze. Wszystkie budowle, wokół bazyliki zostały całkowicie zniszczone przez masy wody morskiej. Zginęło wtedy ponad 1000 osób, które znajdowały się poza terenem bazyliki, natomiast przeszło 2000 osób uczestniczących we Mszy św. nawet nie zdawało sobie sprawy z tego co się działo. Biskup tamtejszej diecezji Devadass Ambrose powiedział, że miała miejsce nadzwyczajna interwencja Boga, że to był niesamowity cud. Tłumaczył, że zajezdnia autobusowa, która znajduje się za sanktuarium, w odległości 500 m od morza, została zalana, tak samo jak domy i hotele wokół bazyliki, które 12-metrowa fala całkowicie zniszczyła. Dlaczego ta sama fala, zatrzymała się przed bramami sanktuarium, które jest w odległości 100 m od plaży? Odpowiedź jest tylko jedna, to było nadzwyczajne Boże działanie ochraniające sanktuarium i ludzi przebywających na jego terenie. Aby zrozumieć, czym jest Vailankanni dla hinduskich katolików, należy sięgnąć do historii - aż do roku 1550, kiedy doszło tu do pierwszych objawień Maryjnych. Widzącym był mały pastuszek, który niósł mleko dla swego pana, gdy nagle ujrzał Niewiastę z Dzieckiem na ręku, a nad Ich głowami świetliste aureole. Pani poprosiła go o poczęstunek dla Syna. A kiedy przybył z niepełnym dzbankiem do swego pana, ten zauważył, że mleko w odstawionym na bok garnku zaczyna przybierać, a po chwili wylewa się z naczynia. Pan, przybywszy na miejsce objawienia, uwierzył. Od tej pory miejsce to zaczęto nazywać "Zbiornikiem Matki Bożej". Pod koniec XVI wieku Pani z Dzieckiem objawiła się w tym samym miejscu chromemu dziecku, które sprzedawało na drodze maślankę, i również poprosiła o poczęstunek. Dziecko spełniło życzenie niezwykłej Klientki. Po chwili usłyszało polecenie, aby się udać się do pewnego katolika mieszkającego w Nagapattinam i przekazać mu, że Ona, Matka Najświętsza, życzy sobie kaplicy w miejscu, w którym właśnie się ukazuje. Ale dziecko było kaleką, obie nogi miało pokręcone. Gdy Maryja mówiła te słowa, chłopiec spojrzał na swe chrome nogi i ujrzał, że są zdrowe!  W tym samym momencie Pani znikła. Rozradowany chłopiec pobiegł pod wskazany adres. Ów katolik, wsparty pomocą innych mieszkańców miasta, zbudował przy "Zbiorniku Matki Bożej" kaplicę. Maryję zaś zaczęto tam czcić, nazywając Ją Matką Bożą Dobrego Zdrowia. W XVII wieku portugalski statek handlowy, który płynął z Makao do Chin, spotkał ogromny sztorm w Zatoce Bengalskiej. Mały żaglowiec tonął. Bezradni marynarze zaczęli wzywać na ratunek Maryję Gwiazdę Morza. Złożyli też ślubowanie, że jeśli ocaleją, tam, gdzie przybiją do brzegu, wzniosą na Jej cześć kościół. W tym momencie wiatr ucichł i 8 września, w dniu święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, statek bezpiecznie przybił do brzegu w pobliżu Vailankanni. Żeglarze opuścili pokład, wyszli na brzeg i zobaczyli małą, pokrytą strzechą kaplicę wzniesioną na cześć Matki Najświętszej! Zrozumieli, że Maryja przyprowadziła ich na wskazane miejsce: mieli zamienić lichą kaplicę w piękny kamienny kościół. Taki był cel potrójnego objawienia w Vailankanni - w wybranym przez Matkę Bożą miejscu miało stanąć sanktuarium, w którym ludzie mogliby doznawać łaski uzdrowienia i daru niebieskiej pociechy w chorobach. W 1962 r. Ojciec Święty Jan XXIII podniósł sanktuarium do rangi bazyliki. Uczynił to z trzech powodów: ze względu na objawienia Matki Bożej, z powodu cudów, jakie dokonują się w Vailankanni, w uznaniu niezwykłego piękna wzniesionej tam świątyni. Ostatnie wydarzenia dopisały do tej listy cud darowania życia tysiącom wiernych, którzy w czasie tsunami znajdowali się w kościele. Do sanktuarium każdego roku pielgrzymuje przeszło 20 milionów ludzi. Proszą oni Maryję o wstawiennictwo u Boga o łaski uzdrowienia duchowego i fizycznego. Co roku odnotowuje się tu setki cudownych uzdrowień z najróżniejszych chorób oraz liczne nawrócenia. Cud w Vailankanni jest znakiem wzywającym nas wszystkich do uświadomienia sobie, że jedynym ratunkiem przed największym złem jakim jest wieczne potępienie, jest ufne przylgnięcie do Jezusa i zatopienie wszystkich swoich grzechów i całej swojej nędzy w oceanie Jego Miłosierdzia. W Kościele katolickim zmartwychwstały Chrystus żyje, naucza, przebacza wszystkie grzechy, wyrywa z niewoli szatana i daje życie wieczne. Najskuteczniejszym sposobem ratunku przed największym złem jakim jest utrata zbawienia jest poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa, niż całe zło w człowieku i w świecie. Poświęcenie się Maryi oznacza przyjęcie Jej pomocy w ofiarowaniu nas samych i całej ludzkości Jezusowi Chrystusowi. To właśnie Matka Boża najpewniej prowadzi nas drogami wiary i bezgranicznej ufności do swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby mógł nas uwalniać z niewoli grzechów mocą swojego nieskończonego Miłosierdzia. Matka Boża prosi każdego z nas o włączenie się w dzieło ratowania siebie, swoich najbliższych, naszej Ojczyzny i świata. Wiemy, że tylko miłosierna miłość Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Pan Jezus potrzebuje tylko naszej zgody i całkowitego zaufania, aby mógł działać przez nas

i docierać swoją miłością do wszystkich, a szczególnie do najbardziej zatwardziałych grzeszników. Nasze całkowite, bezwarunkowe oddanie się Jezusowi poprzez Niepokalane Serce Maryi ma się wyrazić: w całkowitym odwróceniu się i znienawidzeniu każdego grzechu, w codziennej wytrwałej modlitwie, na którą powinien składać się różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, lektura Pisma św. oraz w comiesięcznej spowiedzi

i nieustannej trosce, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, a jeżeli jest to możliwe to również codziennie uczestniczyć w Eucharystii, adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, oraz pościć o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Spełnienie tych zaleceń Matki Bożej Fatimskiej i trwanie we wspólnocie Kościoła katolickiego jest jedynym ratunkiem dla każdego z nas przed tsunami zła, które zalewa naszą Ojczyznę, Europę i świat.


 

Propozycje:

1. Msza św. dla dzieci z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

    w niedzielę 2 września o godz. 11.00. Poświęcenie tornistrów i przyborów

    szkolnych dzieci klas pierwszych w niedzielę 9 września o godz. 11.00.

 

2. Pragnę w parafii założyć stowarzyszenie "Rodzina bł. Edmunda

    Bojanowskiego". Tworzą je osoby świeckie, które chcą za wzorem

    bł. Edmunda jednoczyć się wokół dobra, by służyć ludziom potrzebującym

    pomocy. Stowarzyszenie stawia członkom dwa główne zadania: stałe

    pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez zachowanie przykazań

    Bożych i zasad moralnych, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej

    oraz dobrowolny i czynny udział w apostolsko- charytatywnych dziełach

    Zgromadze­nia Sióstr Służebniczek.

 

3. Mogą się zgłaszać chłopcy, którzy chcą być ministrantami. Proszę

    o zachętę ze strony rodziców. Można przyjść z dzieckiem do zakrystii

    w niedzielę przed każdą Mszą św.

 

4. Proszę o zgłaszanie się młodzieży szkół średnich, która chce się mocniej

    zaangażować w życie parafialne po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

 

5. Chciałbym, aby przy parafii powstał krąg małżeństw Kościoła Domowego.

    Krąg tworzy kilka małżeństw, które spotykają się razem raz w miesiącu na

    wspólną modlitwę,rozważanie Pisma św. i rozmowę. Domowy Kościół

    pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa budować rodzinę

    silną wiarą, pielęgnować miłość małżeńską, uczy budowania wspólnoty,

    rozwiązywania konfliktów i przekazywania wiary dzieciom. Zainteresowanych

    małżonków proszę o kontakt.

 

6. Terminy spotkań dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na

    Mszy św. o godz. 18.00: klasy III gimn. w piątek 7 września, klasy VIII

    w czwartek 6 września, klasy VII w czwartek 13 września.

 

ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz