..:: Promyki Dobra ::..


106/06 - 2022


PROMYKI DOBRA – czerwiec 2022 (106)

Drodzy parafianie!

 

Św. Paweł w liście do Efezjan napisał: „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Te słowa, które są bardzo aktualne w naszych czasach mogą nas nieco zawstydzić. Bo przecież gniewu, wrzaskliwości, uniesienia, znieważania jest jakby coraz więcej. Wystarczy wyjechać na nasze drogi, pójść do sklepu, czy galerii handlowej, włączyć telewizor. Ileż jest w ludzkich sercach agresji i złośliwości. A św. Paweł przecież pisze: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Jak niewielu jest takich, którzy realizują tę zachętę w swoim życiu. Przypominają się słowa naszego Patrona, bł. Edmunda: „Każda dobra dusza jest jak ta świeca, która
się spala, a innym przyświeca”. Ktoś mógłby zapytać: „Skąd wziąć siły, aby realizować tak trudny plan, skoro wokoło tak nieliczni żyją zgodnie z duchem miłości chrześcijańskiej?”. Odpowiedź daje nam sam Jezus Chrystus, który
w Ewangelii św. Jana mówi: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. To prawda, że Eucharystia daje wielką moc. Pomnaża siły
i odwagę. Przede wszystkim jest pokarmem ducha. Obdarza odwagą do zmagania ze złem, daje siły do pokonania pokus, zapowiada ostateczne zwycięstwo w wieczności. Karmiąc się Komunią Świętą możemy przejść przez pustynię cywilizacji walczącej z Bogiem, pustynię setek kanałów telewizyjnych
i tysięcy stron internetowych mówiących tak naprawdę o niczym, pustynię nienawiści, buntu i agresji. To właśnie Eucharystia może sprawić, że zniknie spośród nas „ gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością”. To właśnie „chleb żywy, który zstąpił z nieba”, może nam dać siłę, aby przebaczyć winy i postępować drogą miłości. W Eucharystii Jezus zaprasza każdego z nas do osobistej relacji ze sobą. Kroczy z nami przez życie. Daje nam siłę i broni nas od złego. Dlatego warto otworzyć się na ten wspaniały dar. Przeżywać Mszę Świętą coraz głębiej i owocniej przyjmując Komunię Świętą. Z okazji zbliżającej się uroczystości Bożego Ciała zachęcam wszystkich parafian do głębokiej refleksji duchowej. Warto zapytać siebie, czy wierzę w to, że kiedy przyjmuję Jezusa w Eucharystii, On napełnia mnie swoim życiem?
Czy jest we mnie ciągle tęsknota za spotkaniem z Jezusem w Najświętszej Eucharystii? Zapraszam Was do udziału w Nieszporach o Najświętszym Sakramencie i procesjach dokoła naszego kościoła w czasie Oktawy Bożego Ciała. Zachęcam też do udziału w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Mszą Świętą.

„W tej hostyi jest Bóg żywy, choć zakryty lecz prawdziwy”!

 

 

ks. kanonik Przemysław Maciejewski

proboszcz

 

 

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.