..:: Promyki Dobra ::..


68/4 - 2019


 

Trwa czas Wielkiego Postu, kiedy pragniemy dokonać rewizji naszego postępowania. Spoglądamy na swe czyny, decyzje, słowa i postawy.
Nie brakuje wśród nich takich, z których trzeba się cieszyć, może nawet być dumnym. Godnym uznania jest bezinteresowna miłość bliźniego, sprawiedliwość, przezwyciężanie własnych słabości, wierność Bożym przykazaniom. To dobro należy w sobie zobaczyć, docenić, podkreślić
i pielęgnować. Należy zrobić więcej - zobaczyć, jak piękne owoce przyniosły te czyny i określone postawy. Jak ubogaciliśmy życie naszych bliskich, okazując życzliwość, podając pomocną dłoń, niosąc wsparcie. Dobro zawsze buduje, dowartościowuje, zachęca do wytężonego wysiłku. Wprowadza
zgodę oraz zacieśnia więzi naszych międzyludzkich relacji. Jednak czas Wielkiego Postu w równym stopniu winien motywować nas do rewizji także negatywnej sfery naszego życia. Tu zaś pojawiają się problemy. Trudno bowiem przyznać się do winy i uderzyć się w piersi. Widzimy zło u innych,
a nie u siebie. Dlatego Jezus, który w Ewangelii broni kobiety pochwyconej
na cudzołóstwie, mówi do faryzeuszów: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Nie jest łatwo powiedzieć sobie samemu, że jestem grzesznikiem. Przyznać się do nałogów, zdrad, oszczerstw, kradzieży czy kłamstwa. Wolimy unikać tej sfery naszego życia, milczeć o swych przewinieniach i upiększać swe postawy, aby zamaskować wszystkie niedoskonałości. Niestety w ten sposób nie zyskamy łaski Bożej. Tak wielu dzisiaj nie chce przyjąć Jezusowego wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Człowiek nie chce słuchać słów, które mu się nie podobają.
Nie życzy sobie, aby kierowano do niego słowa, które stawiają wymagania, piętnują zło i przypominają o zgubnych konsekwencjach grzesznej drogi życia. Wciąż nie brakuje takich, którym Ewangelia po prostu przeszkadza. Może
więc trzeba postawić sobie pytanie: Czy nie myślimy czasami podobnie?
Czy nie buntujemy się, gdy słyszymy słowa Pisma Świętego
o nierozerwalności małżeństwa, o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy nie chcielibyśmy uciszyć Jezusa mówiącego o konieczności przebaczenia naszym winowajcom? Okres Wielkiego Postu jest tym świętym czasem, w którym Chrystus pragnie duchowo przemienić każdego z nas.
Bóg nie ograniczył swej miłości tylko do kart Ewangelii. Jego miłość nie poprzestała na krzyżu. Nie zamknęła się tylko w kościelnych murach i pięknych tabernakulach. Tak, jak pisze Roman Brandstaetter: „Bóg, co ściga duszę,
jest Nieskończoną Miłością, która nie zaniecha pościgu, dopóki nie zdobędzie duszy, albo nie zostanie od niej ostatecznie odepchnięta”. W podobnym duchu opisuje miłość Boga do człowieka św. Augustyn: „Szedłem wszystkimi drogami, po których prowadziły skażone namiętności. Jednak gdziekolwiek biegłem w zaślepieniu, szło za mną Miłosierdzie Twoje. Co dzień zwiększały się me błędy i co dzień zwiększała się Twa troskliwość i już to słodko i łagodnie, już to gniewnie i surowo zamykała mi wszystkie drogi ucieczki. Czego nie dokonały łzy stroskanej matki, zdziałało nieskończone Miłosierdzie Twoje, wlewając żółć w moje grzeszne słodycze. Znienawidziłem swój kraj, znienawidziłem własne życie, błąkałem się z miejsca na miejsce, a co gorsze biegłem od grzechu do grzechu, a jednak Miłosierdzie Twoje nie wyczerpało się i nie odeszło ode mnie”. Aby Chrystus mógł nas duchowo przemienić, musimy najpierw przyznać się do tego , że jesteśmy grzesznikami i prosić Go o przebaczenie naszych grzechów. Warto wsłuchać się w głos Ewangelii i podjąć wezwanie do nawrócenia. Pojednajmy się z Bogiem w tym świętym czasie i zaprośmy Go do
naszych serc, aby w nich zamieszkał i obdarzył nas nowym życiem. Tylko w ten sposób należycie przygotujemy się do Świąt Wielkanocnych. Wszystkim parafianom życzę, aby moc zmartwychwstałego Pana oświecała wszystkie wyzwania codziennego życia, abyśmy umocnieni Jego miłością i napełnieni Duchem Świętym potrafili nieść wiarę i nadzieję
w naszych sercach.

 

SPOWIEDŹ PARAFIALNA - CZWARTEK 11.04
Od godz. 14.30 do 16.00 i od godz. 16.30 do 17.00.

MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ - PIĄTEK 12.04
Rozpoczęcie o godz. 19.00 przed Farą. Proszę o niesienie krzyża Żywy Różaniec od stacji II do stacji III, mężczyzn od stacji VI do stacji VII, kobiety
od stacji X do stacji XI.

NIEDZIELA PALMOWA 14.04
Msze św. z poświęceniem gałązek palmowych o godz. 7.30, 9.00 i 11.00.
Ostatnie Gorzkie Żale o godz. 14.00 i Msza św. popołudniowa.

WIELKI CZWARTEK 18.04 - dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

WIELKI PIĄTEK 19.04 - dzień śmierci Chrystusa.
Instrukcja liturgiczna dla ministrantów o godz. 9.00 w kościele.
Adoracja przy ołtarzu Chrystusa Bolesnego od godz. 10.00 do 18.00.
Droga Krzyżowa o godz. 15.00.
Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża i Komunią św. o godz. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00.
Na zakończenie adoracji o godz. 21.00 odmówimy różaniec w intencji przebłagania Boga za nasze grzechy.
Obowiązuje post ścisły od którego nie ma dyspensy.

WIELKA SOBOTA 20.04 - cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa w Grobie
Instrukcja liturgiczna dla ministrantów o godz. 9.00 w kościele.
Adoracja Chrystusa w Grobie rozpocznie się o godz. 10.00.
Święcenie pokarmów o godz. 11.00 i 11.30, a następnie o 13.00 i 13.30 oraz
o 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00.
Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczniemy poświęceniem ognia o godz. 20.00,
a zakończymy Mszą św. rezurekcyjną z procesją dookoła kościoła. Przychodzimy ze świecami.

WIELKANOC 21.04 i 22.04
Pierwsza Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 7.30.
Następne o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 16.00.

BIERZMOWANIE - WTOREK 23.04
Spotkanie dla rodziców młodzieży w sobotę 13.04 po Mszy św. o godz. 18.00.
Młodzież proszę o przyniesienie wypełnionych dzienniczków w piątek 12.04
od godz. 16.00 do 16.30 lub w sobotę 13.04 od godz. 10.00 do 10.30.
Próba generalna we wtorek 23.04 o godz. 10.00 i rozdanie kartek do bierzmowania.
Bierzmowania udzieli ks. bp. Zdzisław Fortuniak o godz. 17.00.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 28.04.
W drugą Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00
i dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia z koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz