..:: Promyki Dobra ::..


56/04 - 2018


 

Drodzy parafianie ! 

 

Przez ostatnie sześć niedziel Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się do świąt wielkanocnych. Czas ten uświadomił nam potrzebę nawrócenia i pokuty za grzechy. W tym okresie łączyliśmy się w szczególny sposób z cierpieniami Chrystusa i przyjmowaliśmy na siebie różne umartwienia. Licznie gromadziliśmy się w naszym kościele na nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Wielu z nas uczestniczyło w parafialnych rekolekcjach dla dorosłych poprowadzonych przez o. Zbigniewa Matejka z klasztoru oblatów w Grotnikach koło Łodzi. Odbyły się również rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży. Ulicami naszej parafii przeszła Miejska Droga Krzyżowa. Przed nami już ostatnie dni Wielkiego Postu, które bezpośrednio poprzedzają święta wielkanocne. Są to najpiękniejsze i najważniejsze dni w roku liturgicznym. Wciąż jednak w świadomości bardzo wielu to procesja rezurekcyjna jest ważniejsza niż Wigilia Paschalna, a na pytanie o najważniejszą uroczystość w roku bez wahania odpowiadają: "Boże Narodzenie". Bardzo Was serdecznie namawiam do udziału w liturgii Triduum Paschalnego. Rozpoczyna je liturgia Wielkiego Czwartku. W ten wieczór wierni uroczyście gromadzą się wokół Chrystusa, tak jak uczniowie zebrani w Wieczerniku na Ostatniej Wieczerzy. Chrystus zaprasza wszystkich do wspólnego stołu. Na ołtarzu chleb przemienia się w Jego Ciało, a wino w Jego Krew. Chrystus, który ma umrzeć w Wielki Piątek na krzyżu, zostawia nam siebie. Pozostaje obecny wśród nas w sakramentalnych znakach, a szczególnie w sakramencie Eucharystii i kapłaństwa. Następnego dnia przeżywać będziemy Wielki Piątek, który jest dniem krzyża. Liturgia Męki Pańskiej upamiętnia wydarzenia z życia Jezusa od momentu pojmania Go w ogrodzie Getsemani aż do Jego śmierci na krzyżu. Tego dnia zgromadzimy się w ciszy i skupieniu na sprawowanie pamiątki męki i śmierci Pana Jezusa. Rozważymy biblijny opis Męki Pańskiej, będziemy adorować krzyż, stając wobec milczenia Boga, który stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Zgodnie ze zwyczajem pod koniec nabożeństwa Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Papież Benedykt XVI przed laty napisał: "Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa". Przez całą Wielką Sobotę będziemy mieli okazję adorować Chrystusa w grobie. A po zachodzie słońca, w ciemności rozpocznie się najważniejsza i najbardziej uroczysta liturgia roku kościelnego - Wigilia Paschalna, która należy już do Niedzieli Wielkanocnej. Jest ona świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. To święto "wszystkich świąt", punkt zwrotny w dziejach zbawienia i w dziejach ludzkości. Liturgię wypełni obrzęd poświęcenia światła, czytanie Słowa Bożego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa będzie procesja rezurekcyjna. Chcemy całemu światu ogłosić powód naszej radości: "Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja"! Ta radość jest tak wielka, że nie można jej zatrzymać tylko dla siebie. Kościół odczuwa wewnętrzny przymus, by wyjść z tą wiadomością do świata, który nie wierzy w Chrystusa i pokazać mu, że skoro Jezus pokonał śmierć, to nie ma takiej sytuacji życiowej, której nie mógłby zmienić. Wyjście z procesją rezurekcyjną jest również okazją, by uświadomić sobie, że zmartwychwstanie Jezusa przenika do naszej codzienności, że dotyka naszego życia takim, jakim ono jest na co dzień, a nie tylko "sfery kościelnej". Dlatego też wraz z tym wyjściem z Chrystusem Eucharystycznym poza mury kościoła rozpoczynamy świętowanie Jego zmartwychwstania rozciągnięte na osiem dni, żeby pokazać, że zmartwychwstaniem Pana mamy żyć codziennie, a nie tylko jeden dzień w roku. Św. Paweł napisał: „gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdą chrześcijańską i wypełnieniem misji Zbawiciela na ziemi. W tym wydarzeniu ukazuje się w pełni chwała i moc Boża. Chrystus zwycięża śmierć i wywyższa naszą ludzką naturę, która odtąd zostaje przeznaczona do udziału w życiu Boga. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem w Kościele katolickim. Jest świętem pełnym radości i nadziei. Aby je głęboko przeżyć, warto wziąć udział w obrzędach Triduum Paschalnego. Niech spełnią się w naszym życiu wszystkie modlitwy, jakie do Boga w tych dniach będziemy zanosili.

     

WIELKI  CZWARTEK 29.03

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00.

 

WIELKI  PIĄTEK 30.03

Instrukcja liturgiczna dla ministrantów o godz. 9.00 w kościele.

Adoracja przy ołtarzu Chrystusa Bolesnego od godz. 10.00 do 18.00.

Droga Krzyżowa o godz.15.00. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża

i Komunią św. o godz.18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00.

O godz. 21.00 odmówimy różaniec w intencji przebłagania Boga za nasze grzechy. Obowiązuje post ścisły od którego nie ma dyspensy.

 

WIELKA  SOBOTA 31.03

Instrukcja liturgiczna dla ministrantów o godz. 9.00 w kościele.

Adoracja Chrystusa w Grobie rozpocznie się o godz. 10.00.

Święcenie pokarmów o godz. 11.00 i 11.30, a następnie o 13.00 i 13.30

oraz o 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczniemy

poświęceniem ognia o godz. 20.00, a zakończymy Mszą św. rezurekcyjną

z procesją dookoła kościoła. Przychodzimy ze świecami.

 

WIELKANOC  1.04 i 2.04

Msze św. w pierwsze i drugie święto o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 16.00.

 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA 8.04

Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00. O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia

koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.

 

ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz