..:: Promyki Dobra ::..


103/03 - 2022


PROMYKI DOBRA – marzec 2022 (103)

Drodzy parafianie!

 

Natura ludzka jest zadziwiająca. Z jednej strony zbieramy wszystkie siły, aby zaspokoić swoje potrzeby, zadbać o własne dobro, a z drugiej sami sobie szkodzimy. Chcemy być zdrowi, a jednocześnie prowadzimy niezdrowy tryb życia. Boimy się nowotworu, a tymczasem namiętnie palimy papierosy, które zwiększają ryzyko raka. Chcielibyśmy być zgodnym, kochającym się małżeństwem, ale flirtujemy w towarzystwie i obrażamy publicznie swego współmałżonka. Wypowiadamy wielkie słowa o zgodzie i pokoju w domu, ale równocześnie kłótnią i własnym zaniedbaniem ten dom niszczymy. Chcemy iść do nieba, ale lubujemy się w grzechu. Pragniemy, aby Bóg nam błogosławił, a bliźniego przeklinamy. Marzymy o wiecznym zbawieniu, a koncentrujemy się na sprawach tego świata. Wielokrotnie postanawialiśmy poprawę, a korzystamy z każdej nadarzającej się okazji do grzechu. Wiemy, że źle czynimy, lecz nie podejmujemy żadnych kroków, aby to zmienić. Oczekujemy wstawiennictwa Matki Bożej, a nie chwytamy w dłoń różańca. Mamy pretensje, że Chrystus nam nie pomaga, a nigdy nie mamy dość motywacji, aby poświęcić dodatkowy czas na modlitwę. Chcemy dobra, a wybieramy zło. Warto więc postawić sobie pytanie: Dokąd nas ta droga zaprowadzi? Dokąd zawiedzie nas takie zakłamanie? Jak długo jeszcze warto siebie oszukiwać? Może nadszedł już czas, aby się opamiętać i przejrzeć na oczy? Może wreszcie nadeszła pora, aby zobaczyć, dokąd tak naprawdę idziemy? Mieszkańcy biblijnej Niniwy bardzo pobłądzili w swoim życiu. Jednak Bóg w swoim miłosierdziu posłał do nich proroka Jonasza, aby ich upomnieć. Te słowa przyniosły powodzenie. Ręka Bożej sprawiedliwości została powstrzymana pokutą i nawróceniem mieszkańców tego miasta. Zrozumieli ostatecznie, że obrali drogę prowadzącą do samozagłady. Do nas Bóg posyła swojego Syna, który wzywa nas do nawrócenia. Wciąż na nowo słyszymy słowa Ewangelii, aby się opamiętać. Po raz kolejny w życiu przeżywamy czas Wielkiego Postu, który ma być dla nas czasem zerwania z grzechem i nawrócenia. Jak więc dobrze wykorzystać ten okres?

 

 

1. Jeśli naprawdę  walczysz, potrzebujesz codziennego rachunku sumienia.
    Rób rachunek sumienia z dziką szczerością, czyli odwagą - taką samą
    z jaką patrzysz w lustro, żeby sprawdzić, gdzie się skaleczyłeś, czy
    ubrudziłeś albo gdzie są twoje braki, które musisz usunąć.

2. Nie zapomnij o modlitwie. Módl się codziennie. Katolik bez modlitwy -
    to jakby żołnierz bez karabinu.

3. Pamiętaj o Drodze Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu.
    Z Drogi Krzyżowej zaczerpniesz siły na cały tydzień.

4. Nie lekceważ modlitwy różańcowej. Różaniec Święty to potężna broń.
    Używaj jej z ufnością, a rezultaty wprowadzą cię w zdumienie.

5. Staraj się codziennie przeczytać fragment Pisma Świętego.
    To z pewnością pomoże ci przybliżyć się do Jezusa.

6. Nie rezygnuj z umartwienia. Bez umartwienia nie ma szczęścia na ziemi.
    Spójrz, że Ten, kto cię o to prosi, jest przybity do krzyża, odczuwa cierpienie
    wszystkimi władzami duchowymi i zmysłami. Ma na głowie koronę
    z cierni…dla ciebie.

7. Postaraj się o częsty udział w Eucharystii. Najlepiej nawet codzienny.
    Gdy zbliżysz się do tabernakulum, pomyśl że Jezus czeka na ciebie od
    dwudziestu wieków.

Warto wprowadzić te zasady w swoje życie. To wszystko pomoże nam opamiętać się i obrać drogę prowadzącą ku dobru, miłości, wierności Bogu. Tylko wtedy poczujemy bliskość Boga i na nowo odkryjemy Jego miłość. Pomocą dla nas niech będzie codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania w tym czasie ze spowiedzi św. Serdecznie zapraszam.

 

ks. kanonik Przemysław Maciejewski

proboszcz

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2022

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 

I  PRZEPISY POSTNE

 

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania
    w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w
    następujące dni:

   a) we wszystkie piątki całego roku,

   b) w Środę Popielcową.

 

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

 

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia,
    oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do

    zachowania postu ścisłego w następujące dni:

    a)  w Środę Popielcową,

    b)  w Wielki Piątek.

 

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

2. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to,
    co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku
    wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa
    nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

 

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
    – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom
   wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, 
   z wyjątkiem:

   a)  Środy Popielcowej,

   b)  Wielkiego Piątku.

 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

 

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

 

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 02 marca 2022 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 12 czerwca 2022 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

III. DANINA DIECEZJALNA

 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

           

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

 

 

Poznań, dnia 21 lutego 2022 roku

N. 632/2022

 

 

                                                                          † Stanisław Gądecki

                                                                Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.