..:: Promyki Dobra ::..


90/02 - 2021


PROMYKI DOBRA – luty 2021 (90)

Drodzy parafianie!

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Ten ubiegłoroczny  wydaje nam się dzisiaj, że był mało udany. Wiadomo, wybuchła pandemia, były różne ograniczenia, pojawił się w nas lęk przed zarażeniem się koronawirusem.

Do tego w kościele mogło przebywać jednocześnie tylko pięć osób. Brakowało nam udziału we Mszach św., nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, spowiedzi św., liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Smutne były pogrzeby w których uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Dzisiaj jest już inaczej. Jest nas w kościele więcej, choć cały czas zmagamy się w wirusem

i pandemią. Wielu z nas i naszych bliskich musiało zmierzyć się w ostatnich miesiącach z chorobą. Tak wielu przegrało walkę z koronawirusem w naszej parafii. Przychodzimy jednak w Środę Popielcową do kościoła, aby przyjąć na głowę popiół ze słowami: „ Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Popiół jest dzisiaj symbolem tego pierwszego dnia Wielkiego Postu. Popiół przypomina nam o przemijaniu naszego życia. Co pozostanie po nas za kilka miesięcy, czy lat? Nasz czas jest ograniczony. Dlatego nie wolno nam odkładać ważnych spraw na jutro, na później. Trzeba wykorzystać każdy dzień życia również na swoje nawrócenie. Otworzyć swoje serce na miłość Boga i bliźniego. Dlatego słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu słowa z Księgi proroka Joela: „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego”! Nawrócenie to odwrócenie się od zła

i grzechu. To zmiana stylu życia, sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości, jeżeli nie ma w nas miejsca dla Jezusa. Dlatego potrzebujemy czasu Wielkiego Postu, podczas którego ma się dokonać w nas przemiana serca. Łatwo przyjąć popiół na głowę. Chodzi jednak o to, co będzie później, dalej, jak przeżyję ten czas. Jakie więc będą nasze postanowienia? Jezus mówi nam dzisiaj, że pomocą na tej drodze nawrócenia jest post, modlitwa i jałmużna. Dzisiaj wielu ma z tym problem. Ludzie nie chcą się modlić, nie poszczą, nie wszyscy dzielą się z potrzebującymi jałmużną. Tymczasem papież Franciszek

w tegorocznym orędziu na Wielki Post przypomina, że post, modlitwa i jałmużna są warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się do ubóstwa i wyrzeczenia, jałmużna wyraża się w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka, natomiast modlitwa podejmuje synowski dialog z Ojcem. Nie ma innej drogi do Boga. Dlatego potrzebujemy wyciszenia, refleksji, konsekwentnego działania. To jak przeżyjemy Wielki Post i jak przygotujemy się do Świąt Wielkanocy zależy od nas samych. Czas Wielkiego Postu stawia przed nami zadanie zbliżenia się do Boga. Wykorzystajmy ten czas, bo wszyscy potrzebujemy wewnętrznego odtrucia, swoistej detoksykacji wnętrza i umocnienia. Pozwólmy Bogu działać. Każdego dnia modlę się w Waszej intencji. Niech ten trudny czas pandemii nie osłabi naszej gorliwości.

ks. kanonik Przemysław Maciejewski

proboszcz

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA WIELKI POST ROKU 2021

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. Po raz kolejny będziemy przeżywać ten czas w nadzwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sanitarnych, które – choć trudne – są wyrazem odpowiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich. Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem

i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei,

a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu. To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Święta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji naszego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu. Zwracam się zatem do wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z apelem o szczególne pogłębienie życia duchowego

w nadchodzącym czasie. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej

i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących

i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki. Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy

do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych

i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej. Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy

i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych. Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.

 

 ✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański

 

INFORMACJE 
Redakcji Audycji Katolickich TVP
otyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3

 

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3

w następujących terminach i porach.

 Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa),
 godz. 9:30, TVP3

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko

z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem

w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

 

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa),
godz. 12:30, TVP3

 

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność

i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży

w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia.

Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży.

Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.

 

Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela),
godz. 20:30, TVP3

 

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

 

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie 23 minut.

 

Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:

 

Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/

Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/

Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

 

WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2021

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu
(por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 

I  PRZEPISY POSTNE

 

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania

     w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

     w następujące dni:

     a) we wszystkie piątki całego roku,

     b) w Środę Popielcową.

 

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

 

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia,

    oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do

    zachowania postu ścisłego w następujące dni:

    a) w Środę Popielcową,

    b) w Wielki Piątek.
 

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

2. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to,

    co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku

    wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa

    nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

 

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku

    – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom

    wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

    a) Środy Popielcowej,

    b) Wielkiego Piątku.

 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony

z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

 

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

 

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 17 lutego 2021 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 30 maja 2021 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

III. DANINA DIECEZJALNA

 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski

o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

           

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

 

Poznań, dnia 10 lutego 2021 roku

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

 

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.