..:: Promyki Dobra ::..


113/01 - 2023


PROMYKI DOBRA – styczeń 2023 (113)

Drodzy Parafianie!

 

Rozpoczynamy nowy 2023 rok. Obecnie trwa w Kościele rok duszpasterski pod hasłem: "Wierzę w Kościół Chrystusowy". To hasło zachęca nas do refleksji nad istotą Kościoła do którego należymy na mocy sakramentu chrztu świętego.

Chcemy na nowo uświadomić sobie, jaki jest Kościół i kto go buduje. Podczas niedzielnej Mszy św. wypowiadamy słowa: "Wierzę w jeden, święty, apostolski Kościół". Co to dla nas jednak znaczy? Wydaje się, że zapomnieliśmy iż Kościół, to dzieło bosko-ludzkie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza, a przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Kiedy świat coraz bardziej nastaje na Kościół, tym bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, jego zadania, cele i sens. Dlatego chcemy w tym roku zgłębić prawdę o Kościele, która została nam objawiona przez samego Boga. Tematem rozważań będzie refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Na Nowy Rok 2023 życzę Wam, abyście doświadczyli daru, jakim jest Kościół Chrystusowy, dzięki któremu i w którym otrzymujemy sakramenty święte. Wszystkich zachęcam do udziału w coniedzielnej Mszy św., codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele oraz częstej spowiedzi i Komunii św.

  

 

Ważniejsze wydarzenia z 2022 roku:

 

- wykonanie nowych schodów przed wejściem do kościoła,

- różańcowe Jerycho w dniach 28 sierpnia i 9 października związane z

  odmówieniem w kościele czterech części różańca i oddaniem Matce Bożej

  naszej parafii,

- przekazanie zebranych ofiar na dzieła fundacji Redemptoris Missio: operacja

  zaćmy dla jednej osoby - oczy Afryki, opatrunek na ratunek, pomoc polskim

  misjonarzom i lekarzom na misjach,

- niedziela Cudownego Medalika z siostrą Teresą Matyjaszczyk,

- wakacyjne wyjazdy młodzieży z duszpasterstwa Płomyk Nadziei do Kotliny 

  Kłodzkiej i parku wodnego Suntago pod Warszawą,

- parafialna pielgrzymka na Warmię i Mazury,

- Koncert Papieski przygotowany przez młodzież z duszpasterstwa parafialnego

  Płomyk Nadziei,

- parafialna pielgrzymka do Chorwacji i Medziugorje,

- niedziela bł. Edmunda na zakończenie 150. rocznicy śmierci naszego Patrona z 

  udziałem sióstr Służebniczek NMP. z Podrzecza,

- pantomima przygotowana przez pensjonariuszy DPS w Skoczowie pod

  kierunkiem siostry Honoraty Klonowskiej,

- wizytacja parafii przez ks. bp. Jana Glapiaka,

- modernizacja systemu audiowizualnego w kościele,

- namalowanie nowego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

- całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu: 13 sierpnia i 27 listopada,

- rekolekcje 33 dniowe zakończone aktem ofiarowania życia Maryi złożonym 

  przez 44. parafian w dniu 8 grudnia. 

 

W księgach metrykalnych w roku 2022 zapisano:

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

 

Aleksander Krenz, Zofia Stawarska, Iga Walkowiak,

Tobiasz Owczarczak, Michalina Nadolna, Laura Moszak,

Laura Maćkowiak, Jakub Sadzki, Franciszek Kaźmierczak,

Jakub Jurewicz-Jastrząb, Nikola Brzeskot, Marcelina Kaczmarek,

Jan Dudkiewicz, Tymoteusz Piotrowski, Laura Mazurek,

Adam Ślęzak, Fabian Zaremba, Laura Michalak, Stanisław Mruk,

Rita Różańska, Oliwier Kokociński, Stanisław Jankowiak,

Natalia Majewska, Helena Sadzka, Aleksander Sadzki,

Zofia Szczęsna, Eliza Dratwiak, Marcel Klonowski,

Oliwier Szczepaniak, Miłosz Kubica, Natalia Janicka,

Gabriela Karczyńska, Lena Szperlik, Nela Pazoła,

Emilia Paluszkiewicz, Jan Kieliszkowski, Antonina Wencel,

Julian Kubiak, Aleksander Krawczuk, Anastazja Jędraszyk.

 

Odeszli do Pana:

 

Józef Stańczak, lat 65, z ul. Granicznej,

Ludwik Walkowiak, lat 82, z ul. B. Prusa,

Krystyna Zaremba, lat 81, z ul. 27 Stycznia,

Franciszek Wawrzyniak, lat 61, z ul. J. Słowackiego,

Marianna Szaferska, lat 94, z ul. M. Konopnickiej,

Teresa Wojciechowska, lat 93, z ul. Granicznej,

Teresa Maciejewska, lat 86, z ul. ks. J. Twardowskiego,

Zofia Jędrzejczak, lat 87, z ul. Krętej,

Mirosława Borowczyk, lat 60, z ul. J. Słowackiego,

Małgorzata Ciesielska, lat 63, z ul. Krętej,

Ryszard Łopiński, lat 77, z ul. Podleśnej,

Franciszek Radwański, lat 87, z ul. Poznańskiej,

Karol Polański, lat 50, z ul. Poznańskiej,

Ryszard Klupś, lat 58, z ul. Poznańskiej,

Tadeusz Michalczyk, lat 71, z ul. E. Orzeszkowej, 

Anna Marczewska, lat 81, z ul. 27 Stycznia,

Pelagia Lenarczyk, lat 96, z ul. Pionierskiej,

Tadeusz Ciesiółka, lat 68, z ul. Poznańskiej,

Marek Majewski, lat 62, z ul. Poznańskiej,

Leszek Nowak, lat 68, z ul. Granicznej,

Łucja Bachosz, lat 81, z ul. J. Kochanowskiego,

Lidia Gruchociak, lat 51, z ul. Pionierskiej,

Tadeusz Sołoma, lat 84, z ul. J. Kochanowskiego,

Szymon Wendzonka, z ul. Poznańskiej,

Wanda Poznańska, lat 76, z ul. Sz. Kaczmarka,

Stefania Budasz, lat 74, z ul. J. Kochanowskiego,

Stefan Figielek, lat 66, z ul. M. Konopnickiej,

Bogdan Szymanowski, lat 64, z ul. Poznańskiej,

Aniela Baran, lat 93, z ul. 27 Stycznia,

Urszula Wawrzyniak, lat 83, z ul. J. Słowackiego,

Bogusław Tatuszka, lat 52, z ul. Krętej,

Marek Kasprzak, lat 66, z ul. W. Reymonta,

Jan Czerwiński, lat 67, z ul. J. Tuwima,

Teresa Kosowicz, lat 90, z ul. Poznańskiej,

Teresa Sikora, lat 85, z ul. Poznańskiej,

Danuta Wujek, lat 73, z ul. Poznańskiej,

Jacek Grześkowiak, lat 66, z ul. M. Konopnickiej

Jan Grzelczyk, lat 90, z ul. Pionierskiej.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

 

Jakub Bąk i Agata Pasieracka, 

Kamil Busz i Anna Wagner,

Wojciech Langiewicz i Stefania Szymkowiak,  

Mateusz Owczarczak i Daria Andrzejewska,  

Konrad Twardowski i Klaudia Szymańska,  

Michał Wróblewski i Michalina Giemza.  

 

ks. kan. Przemysław Maciejewski

proboszcz

Gazetka parafialna "Promyki Dobra" jest wydawana przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego

w Gostyniu i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.