..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2020


1 IX - Odbyło się powakacyjne spotkanie ks. Proboszcza z katechetami pracującymi

          w Szkole Podstawowej nr 5. Ustalono szczegółowy program pracy na nowy rok

          szkolny i katechetyczny.

 

2 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca. Ks. Proboszcz

          zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca o ustanie epidemii

          koronawirusa i prosił o dalsze zaangażowanie w życie parafialne, a także o modlitwę

          w intencji kapłanów i powołań z naszej parafii.

 

3 IX - Ks. biskup Szymon Stułkowski udzielił naszej młodzieży po trzyletnim przygotowaniu

          sakramentu bierzmowania. Przystąpiło do niego 40 osób. Bogu niech będą dzięki!

 

6 IX - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy

          rok szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców.

 

6 IX - Ks. Proboszcz podczas Mszy św. poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieciom,

          rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

 

10 IX - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas VIII.

            Rozpoczęło ono ostatni etap przygotowania młodych do przyjęcia na wiosnę

            sakramentu bierzmowania. Swoje spotkania we wrześniu miała również młodzież

            klas VII. Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

13 IX - Piąty dzień fatimski w naszej parafii. Tej niedzieli o godz. 7.00 odmówiliśmy wspólnie

            różaniec.

 

24 IX - Odbyła się parafialna pielgrzymka do Częstochowy w wyjątkowo w małej,

            siedemnastoosobowej grupie. Zawierzyliśmy naszą parafię Matce Bożej.

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2020

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Franciszek Kempa, Julia Michalak, Franciszek Michalak, Zofia Widarkiewicz,

Lena Maria Piotrowska, Julia Owczarska, Aleksander Rzepka.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Dawid Paweł Krenz i Agata Praczyk.

 

Odeszli do Pana:

Anna Kubiak, lat 69, z ul. J. Tuwima,

Waldemar Listwoń, lat 53, z ul. Granicznej,

Marian Norkiewicz, lat 69, z ul. Krętej,

Marianna Kasperkowiak, lat 84, z ul. J. Kochanowskiego.

 

Informacje przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej
bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu.