..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2019


2 IX - Odbyło się powakacyjne spotkanie ks. Proboszcza z katechetami pracującymi w Szkole

          Podstawowej nr 5. Ustalono szczegółowy program pracy na nowy rok szkolny

          i katechetyczny.

 

4 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca.

          Ks. Proboszcz zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca i prosił

          o dalsze zaangażowanie w życie parafialne oraz o modlitwę w intencji kapłanów

          i powołań z naszej parafii.

 

8 IX - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok

          szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców.

 

8 IX - Ks. Proboszcz podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcił tornistry i przybory szkolne

          dzieciom, rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

 

11 IX - Spotkanie dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Spotkanie

            dotyczyło podsumowania uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w naszej parafii.

 

13 IX - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas VIII.

            Rozpoczęło ono ostatni etap przygotowania młodych do przyjęcia na wiosnę

            sakramentu bierzmowania. Swoje spotkanie we wrześniu miała również młodzież

            klas VII. Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

13 IX - Piąty dzień fatimski w naszej parafii. W naszym kościele zgromadziło się wielu czcicieli

            Matki Bożej Fatimskiej. Wieczorem odmówiliśmy wspólnie różaniec i uczestniczyliśmy

            we Mszy św. z okolicznościowym kazaniem.

 

15 IX - Ukazał się wrześniowy, kolorowy numer Promyków Dobra.

            Ks. Proboszcz podziękował w nim jeszcze raz wszystkim osobom, które zaangażowały

            się w przygotowanie uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w naszej parafii.

 

25 IX - Odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.

            Ks. Proboszcz zapoznał rodziców z najważniejszymi punktami przygotowania dzieci

            do I Komunii św. w 2020 roku.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2019

 

Sakrament chrztu św. przyjęła:

Kaja Regina Topór, Szymon Wajn, Alan Jan Duleba, Oskar Buliński, Iga Gorynia,

Marcel Mikołajczak, Maria Maciejewska, Olga Konieczna, Jan Paul, Oliwia Starosta.

 

Odeszli do Pana:

Antonina Ignaszewska, lat 104, ul. Poznańska,

Andrzej Gratkowski, lat 80, ul. Poznańska,

Henryk Wojciechowski, lat 72, ul. Tuwima.

 

Informacje przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej
bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu.