..:: Kronika parafialna ::..


03 - 2019


4 III - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5

          w sprawie zaangażowania dzieci w przeżywanie Wielkiego Postu.

 

6 III - Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Postu. 

          We Mszach św. uczestniczyło bardzo wielu parafian.

 

6 III - Spotkanie dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem spotkania było

          mówienie działalności grup parafialnych w czasie Wielkiego Postu oraz przygotowanie

          do misji ewangelizacyjnych.

 

10 III - Podczas nabożeństwa Gorzkich Żali usłyszeliśmy pierwsze kazanie pasyjne w czasie

            tegorocznego Wielkiego Postu.

 

17 III - Ks. Arkadiusz  Pałka z fundacji katolickiej "Rozraduj się w Panu"  rozpoczął głoszenie

           Misji ewangelizacyjnych, przygotowujących nas do uroczystości nawiedzenia parafii

           przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Były to drugie w historii naszej parafii

           Misje Święte. Przez cały tydzień w piękne nauki wsłuchiwało się wielu wiernych.

           Na zakończenie Misji przed kościołem został poświęcony krzyż misyjny z pamiątkową

           tabliczką. Zdjęcia z Misji zostały zamieszczone na parafialnej stronie w internecie.

           Dziękujemy pani Agnieszce za pomoc w prowadzeniu Misji oraz zespołowi muzycznemu.

 

25 III - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modliliśmy się w kościele o poszanowanie

            życia ludzkiego. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej została odprawiona uroczysta

           Msza św., połączona z przystąpieniem do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

           Duchowa Adopcja wiąże się z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji

           dziecka jeszcze nienarodzonego, a którego życie jest zagrożone w łonie matki.

           Do Duchowej Adopcji przystąpiło tym razem 18 osób. Wszystkim życzymy wytrwania

           w podjętych zobowiązaniach.

 

30 III - Zakończyliśmy akcję: "Opatrunek na ratunek". Wszystkim, którzy ofiarowali nowe

            materiały opatrunkowe serdecznie dziękujemy. Dary zostaną przekazane poznańskiej

            fundacji Redemptoris Missio i następnie wysłane do szpitali w Afryce.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w  marcu 2019

 

Sakrament chrztu św. przyjęła:

Gabriela Twardowska, Maja Wiktoria Rychlik, Jan Marek Skorupka, Filip Matecki,

Leon Tomczak, Franciszek Jan Sperling, Pola Anna Osiewicz.

 

Odeszli do Pana:

Stanisława Pieprzyk, lat 62, ul. Starogostyńska,

Helena Sadzka, lat 77, ul. J. Kochanowskiego,

Kazimierz Baran, lat 83, ul. J. Kochanowskiego,

Maria Maćkowiak, lat 81, ul. Kręta.

 

Informacje przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej
bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu.