..:: Kronika parafialna ::..


03 - 2012


1 III - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5

          w sprawie zaangażowania dzieci w przeżywanie Wielkiego Postu i przygotowania

          rekolekcji szkolnych.

 

4 III - Rozpoczęły się parafialne rekolekcje dla dorosłych i szkolne rekolekcje dla młodzieży

          z Zespołu Szkół Zawodowych, prowadzone przez o. Tomasza Ewertowskiego z klasztoru

          oblatów w Gdańsku. Ojcu misjonarzowi bardzo dziękujemy za piękne nauki w których

          zawarł wiele przykładów z życia codziennego. Wsłuchiwało się w nie bardzo wielu

          parafian i młodych.

 

8 III - Rozpoczęły się prace przy Domu Parafialnym związane z wykonaniem przyłącza

         gazowego. Umowa na doprowadzenie gazu została podpisana od lipca br.

 

14 III - Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

            Ks. Proboszcz przypomniał rodzicom znaczenie sakramentu bierzmowania, omówił

            sposób jego udzielania i przedstawił szczegóły dotyczące przygotowania do tej

            uroczystości.

 

15 III - W Lesznie odbyło się spotkanie dla Parafialnych zespołów Caritas. Nasza parafia

            kolejny raz podpisała umowę na dostarczanie darów żywnościowych dla najuboższych

            w ramach programu PEAD. W zeszłym roku w naszej parafii z tej pomocy skorzystało

           16 rodzin.

 

16 III - Po przerwie zimowej rozpoczęły się prace przy wykonaniu drogi procesyjnej dookoła

            kościoła i przy Domu Parafialnym.

 

23 III - Pani Jolanta Krok namalowała dwa piękne obrazy z wizerunkiem bł. Edmunda

            Bojanowskiego. Obrazy zostały zawieszone w salkach na parterze Domu Parafialnego.

 

24 III - Młodzież klas III gimnazjum zdawała egzamin dopuszczający do bierzmowania.

            Wszyscy zdali.

 

26 III - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modliliśmy się w kościele o poszanowanie

            życia ludzkiego. Po raz kolejny w naszej parafii odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka

            Poczętego, która wiąże się z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji

            dziecka jeszcze nienarodzonego, a którego życie jest zagrożone. Do Duchowej Adopcji

            przystąpiło 19 osób. Życzymy wytrwania w podjętych zobowiązaniach.

 

28 III - Początek rekolekcji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5. Poprowadził je tym razem

            ks. Proboszcz. Dzieci chętnie przychodziły na nauki, brały udział w nabożeństwach

            i pięknie odpowiadały na zadawane pytania. Było bardzo dużo śpiewu. Dziękujemy.

         - W naszej parafii odbyła się spowiedź wielkopostna z udziałem kapłanów z dekanatu.

           Ze spowiedzi skorzystało bardzo wiele dzieci i dorosłych.

         - Spotkanie z rodzicami dzieci klas drugich. Omówiono szczegóły przygotowania do

           I spowiedzi św., która została zaplanowana na 12 kwietnia.

 

29 III - Na probostwie odbyło się spotkanie dla pielgrzymów, którzy w lutym wyjechali do

           Sanktuarium Matki Bożej w Gwadelupe. Było dużo opowieści i pięknych wspomnień przy

           okazji oglądania zdjęć.

  

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

Wielki Tydzień w naszej parafii.

 

    NIEDZIELA PALMOWA

    Msze św. z poświęceniem gałązek palmowych o godz. 7.30, 9.00, 11.00. 14.45.

    Gorzkie Żale o godz. 14.00

   

    WIELKI   CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

    Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00.

 

    WIELKI  PIĄTEK – dzień śmierci Chrystusa.

    Adoracja przy ołtarzu Chrystusa Bolesnego od godz.9.00 do 18.00.

    Droga Krzyżowa o godz.15.00.

    Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża i Komunią św. o godz.18.00.

    Adoracja przy Grobie Pańskim do godz.21.00.

    O godz. 21.00 na zakończenie adoracji odmówimy różaniec w intencji przebłagania Boga

    za nasze grzechy. Obowiązuje post ścisły od którego nie ma dyspensy.

 

    WIELKA  SOBOTA – cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa w Grobie.

    Nie ma obowiązku postu ale zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

    Adoracja Chrystusa w Grobie rozpocznie się po zakończeniu sprzątania o godz. 10.00.

    Święcenie pokarmów  o godz. 11.00 i 11.30, a następnie o 13.00 i 13.30 oraz

    o 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

    Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczniemy poświęceniem ognia o godz.21.00, a zakończymy

    Mszą św. rezurekcyjną z procesją na dookoła kościoła. Przychodzimy ze świecami.

    Pierwsza Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz.7.30 i kolejne o godz.

    9.00, 11.00.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w marcu 2012

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Nadia Anna Kaczmarek, Amelia Małgorzata Jankowiak, Igor Marcin Cichocki, Filip Wolniewicz.

 

Odeszli do Pana:

Maria Klonowska l. 71, ul. Konopnickiej 21,

Irena Nowicka l. 59, ul. Poznańska 66,

Wiktor Piotrowski l. 84, ul. Kręta 54,

Józefa Musielak  l. 88, ul. Kręta 49.