..:: Aktualności ::..


Biuro parafialne:
 

- od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej w godzinach od 18.30 - 19.30
 

Proboszcz: Ks. Przemysław Maciejewski
63-800 Gostyń ul. ks. Jana Twardowskiego 8-10
tel. 065- 575 18 99    email: przemac@archpoznan.pl


Chrzest Święty:

Sakrament Chrztu udzielany jest dzieciom w 2 i 4 sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18:00

W celu dopełnienia niezbędnych formalności należy zgłosić się w biurze parafialnym nie później niż tydzień przed planowaną datą chrztu.

Dokumenty wymagane do udzielenia Sakramentu Chrztu:

 

     - Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
     - Jeżeli ślub kościelny zawarty był poza parafią – Świadectwo Ślubu  Kościelnego 

        rodziców dziecka
     - Świadectwa religijności rodziców chrzestnych (jeżeli chrzestny/chrzestna jest spoza

       parafii) –  wystawia proboszcz parafii zamieszkania
 


 

Ślub Konkordatowy:

1. Ustalenie terminu ślubu z ks. Proboszczem.

 

2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu) – zgłoszenie

    zapowiedzi.

 

3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy

    pierwszym spotkaniu):
     - Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
     - Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
     - Świadectwo ukończenia nauki religii
     - Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
     - Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.


 

Pogrzeb:

 

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy Świętej i Pogrzebu należy jak najszybciej skontaktować się z ks. Proboszczem

 

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

 

     - zaświadczenie o przyjętych sakramentach (jeśli były udzielane poza parafią lub

       w  szpitalu)

     - Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

 


Grupy działające w parafii:

- Parafialna Rada Duszpasterska

- Parafialna Rada Ekonomiczna

- Parafialny Zespół Charytatywny Caritas

- Wspólnota Żywego Różańca

- Ministranci

- Kółko Eucharystyczne

- Grupa Misyjna Dzieci

- Duszpasterstwo Młodzieży (przygotowanie do bierzmowania)

- Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

- Bractwo Szkaplerzne

- Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio

- Apostolstwo Dobrej Śmierci

- Grupa Biblijno-Modlitewna "Wspólnota"

- Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego

- Grupa Ewangelizacyjna (Czuwania z modlitwą uwielbienia)

- Grupa Pielgrzymkowa

- Katecheza Dorosłych

- Chór

 


Konto parafialne:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

09 8678 0005 0010 0100 3043 0001